หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB8 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคคลากรในหน่วยงานดีเด่นและดีมาก ปีงบประมาณ 2464 รอบที่ 1(ตุลาคม 63-มีนาคม 64)
ไฟล์แนบ    img-614102900_11124_60c6d1c7ebc90.pdfข้อ2 ประกาศรายงานรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปี ฯ


โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา