หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB 3 ข้อ 1.1เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีวงเงิน 5,000.-บาท ขึ้นไป ไตรมาส 3 ปีงบประมาณ 2563
ไฟล์แนบ    EB 3 ข้อ 1(1.1) เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้า(1_11124_5ee0d64431e7f.pdf

โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา