หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB19 การรวมกลุ่มของเจ้าหน้าที่เพื่อการบริหารงานที่โปร่งใสของโรงพยาบาลสะเมิง
ไฟล์แนบ    EB 19 ข้อ 1แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการบริหารงานใน_11124_5f50f7ad85eb3.pdfข้อ2 การจัดตั้งกลุ่มบุคลากรโรงพยาบาลสะเมิง เพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน
และการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี


โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา