หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ไตรม... 10:42:00 - 02 ก.ย. 2564
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส4 10:31:00 - 02 ก.ย. 2564
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2564 (สขร1) 10:30:00 - 02 ก.ย. 2564
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน100,000บาท (ไตรมาสที่4) ชุดที่1 13:32:00 - 01 ก.ย. 2564
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน100,000บาท (ไตรมาสที่4) ชุดที่2 13:32:00 - 01 ก.ย. 2564
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (สขร1) 10:47:00 - 11 ส.ค. 2564
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2564 (สขร1) 10:38:00 - 11 ส.ค. 2564
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2564 (1-10มิถุนายน 2564) (สขร1) 10:22:00 - 14 มิ.ย. 2564
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ข้อ9.3รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ... 10:19:00 - 14 มิ.ย. 2564
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส3 10:12:00 - 14 มิ.ย. 2564
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 24... 10:10:00 - 14 มิ.ย. 2564
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน100,000บาท (ไตรมาสที่3) ชุดที่ 2 15:38:00 - 11 มิ.ย. 2564
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3 ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน100,000บาท (ไตรมาสที่3) ชุดที่1 15:33:00 - 11 มิ.ย. 2564
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2564 (สขร1) 17:38:00 - 09 มิ.ย. 2564
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2564 (สขร1) 11:35:00 - 19 พ.ค. 2564
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินการตำามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2... 19:28:00 - 11 มี.ค. 2564
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ3ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน100,000บาท (ไตรมาสที่2) 19:27:00 - 11 มี.ค. 2564
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเกิน100,000บาท (ไตรมาสที่2) 19:27:00 - 11 มี.ค. 2564
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตำามแผนการจัดซื้อจัดจ้างจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2564 ไตรมาส2(1... 19:08:00 - 11 มี.ค. 2564
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2564(1-10 มีนาคม 2564) (แบบสขร.1) 17:45:00 - 11 มี.ค. 2564
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 (แบบสขร.1) 10:15:00 - 09 มี.ค. 2564
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB5ข้อ1บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารฯและขออนุญาตเผยแพร่ฯ 10:15:00 - 09 มี.ค. 2564
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2564 (แบบสขร.1) 10:12:00 - 09 มี.ค. 2564
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขอประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง (โครงการ คพสอ.สะเมิง ปีงบประมาณ 2564) 16:38:00 - 19 ม.ค. 2564
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2563(สขร 1) 09:52:00 - 07 ม.ค. 2564
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 รายงานผลการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและจัดหาพัสดุ ประปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10:05:00 - 21 ธ.ค. 2563
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต์ฯ 10:01:00 - 21 ธ.ค. 2563
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ1คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ 11:47:00 - 18 ธ.ค. 2563
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ1แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 11:45:00 - 18 ธ.ค. 2563
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ1หนังสือการจัดสรรงบประมาณ 2564 11:44:00 - 18 ธ.ค. 2563
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4 ข้อ1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯและขออน... 11:41:00 - 18 ธ.ค. 2563
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินไม่เกิน100,000บาท (ไตรมาสที่1) 10:05:00 - 18 ธ.ค. 2563
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3ชุดหลักฐานสำคัญการเบิกจ่ายวงเงินเกิน100,000บาท (ไตรมาสที่1) 10:05:00 - 18 ธ.ค. 2563
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3หนังสือขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์โรงพยาบาลสะเมิง 10:03:00 - 18 ธ.ค. 2563
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ3หนังสือแจ้งเวียน ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ 09:56:00 - 18 ธ.ค. 2563
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ2รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประม... 16:27:00 - 17 ธ.ค. 2563
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB4ข้อ2บันทึกข้อความรายผลของแผนงานให้ผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตเผยแพร่บนเว็บไซต... 16:23:00 - 17 ธ.ค. 2563
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB5 ข้อ 1 บันทึกข้อความรายงานแบบสรุปผลการจัดหาพัสดุ(แบบ สขร.1) ไตรมาส1 14:30:00 - 17 ธ.ค. 2563
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 (สขร1) 09:43:00 - 17 ธ.ค. 2563
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (สขร1) 09:42:00 - 16 ธ.ค. 2563
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ(เครื่องติดตามการทำงาน... 11:03:00 - 17 พ.ย. 2563
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร1) 10:56:00 - 11 พ.ย. 2563
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร1) 08:59:00 - 22 ต.ค. 2563
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร1) 08:58:00 - 22 ต.ค. 2563
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) (มิถุนายน-กรกฏาคม2... 22:14:00 - 03 ก.ย. 2563
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ส่วนที่ 3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุดจัดซื้อจัดจ... 14:46:00 - 02 ก.ย. 2563
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site (ไตรมาส4) 13:58:00 - 02 ก.ย. 2563
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 12:00:00 - 02 ก.ย. 2563
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี... 11:58:00 - 02 ก.ย. 2563
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี... 11:56:00 - 02 ก.ย. 2563
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ส่วนที่2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 15:16:00 - 31 ส.ค. 2563
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร1) 09:36:00 - 20 ส.ค. 2563
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร1) 09:33:00 - 20 ส.ค. 2563
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไตรมาส3) 13:36:00 - 18 มิ.ย. 2563
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไตรมาส3) 13:34:00 - 18 มิ.ย. 2563
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ส่วนที่3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3) 18:01:00 - 11 มิ.ย. 2563
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีวงเงินสูงสุด ไตรมาส 3 ปีงบปร... 19:47:00 - 10 มิ.ย. 2563
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.1เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีวงเงิน 5,000.-บาท ขึ้นไป ไตรม... 19:45:00 - 10 มิ.ย. 2563
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563(1 มีนาคม 2563 - 31 พฤ... 18:33:00 - 10 มิ.ย. 2563
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) 16:10:00 - 10 มิ.ย. 2563
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) 16:10:00 - 10 มิ.ย. 2563
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) 16:09:00 - 10 มิ.ย. 2563
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 10:45:00 - 22 ม.ย. 2563
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) 18:23:00 - 13 มี.ค. 2563
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน100,000บ... 13:42:00 - 28 ก.พ. 2563
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) 16:46:00 - 24 ก.พ. 2563
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) 16:32:00 - 24 ก.พ. 2563
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) 15:37:00 - 12 ธ.ค. 2562
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร.1) 15:36:00 - 12 ธ.ค. 2562
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) 15:36:00 - 12 ธ.ค. 2562
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1) 15:34:00 - 12 ธ.ค. 2562
72 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1) 11:31:00 - 09 ส.ค. 2562
73 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (สขร.1) 11:31:00 - 09 ส.ค. 2562
74 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 09:48:00 - 25 ก.ค 2562
75 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 21:41:00 - 20 มิ.ย. 2562
76 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (สขร.1) 15:15:00 - 14 มิ.ย. 2562
77 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 (สขร.1) 15:14:00 - 14 มิ.ย. 2562
78 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 (สขร.1) 15:14:00 - 14 มิ.ย. 2562
79 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) 15:07:00 - 12 มี.ค. 2562
80 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 (สขร.1) 14:57:00 - 12 มี.ค. 2562
81 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (สขร.1) 14:41:00 - 12 มี.ค. 2562
82 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุ... 13:28:00 - 25 ธ.ค. 2561
83 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแล... 13:33:00 - 24 ธ.ค. 2561
84 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2562 14:38:00 - 20 ธ.ค. 2561
85 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้... 14:22:00 - 20 ธ.ค. 2561
86 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10:03:00 - 20 ธ.ค. 2561
87 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.1) 09:36:00 - 20 ธ.ค. 2561
88 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (สขร.1) 14:02:00 - 04 ธ.ค. 2561
89 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย 15:04:00 - 29 พ.ย. 2561
90 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 14:46:00 - 09 พ.ย. 2561
91 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผล เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 15:27:00 - 22 ส.ค. 2561
92 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:26:00 - 04 ก.ค 2561
93 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:25:00 - 06 มิ.ย. 2561
94 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:21:00 - 03 พ.ค. 2561
95 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:19:00 - 05 ม.ย. 2561
96 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องนึ่ง 700 ลิตร 15:15:00 - 05 ก.พ. 2561
97 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 15:09:00 - 01 ก.พ. 2561
98 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด 15:08:00 - 01 ก.พ. 2561
99 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ชม. 118 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซิ้อสั่งจ้าง 15:06:00 - 01 ก.พ. 2561
100 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ 15:05:00 - 01 ก.พ. 2561
101 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะรถยนต์ toyota 14:51:00 - 25 ธ.ค. 2560
102 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ nisson 14:49:00 - 20 ธ.ค. 2560
103 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ 13:52:00 - 24 พ.ย. 2560
โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา