หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2563 (สขร1) 10:56:00 - 11 พ.ย. 2563
2 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2563 (สขร1) 08:59:00 - 22 ต.ค. 2563
3 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2563 (สขร1) 08:58:00 - 22 ต.ค. 2563
4 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB9 ข้อ 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน (แบบ สขร.1) (มิถุนายน-กรกฏาคม2... 22:14:00 - 03 ก.ย. 2563
5 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 2 ส่วนที่ 3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ชุดจัดซื้อจัดจ... 14:46:00 - 02 ก.ย. 2563
6 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่าน Web site (ไตรมาส4) 13:58:00 - 02 ก.ย. 2563
7 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3 ภาพถ่ายการปิดประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง จากบอร์ดประชาสัมพันธ์ของหน่วยงาน 12:00:00 - 02 ก.ย. 2563
8 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี... 11:58:00 - 02 ก.ย. 2563
9 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB3เอกสารการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างในช่องทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี... 11:56:00 - 02 ก.ย. 2563
10 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ส่วนที่2 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 4 15:16:00 - 31 ส.ค. 2563
11 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 (สขร1) 09:36:00 - 20 ส.ค. 2563
12 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2563 (สขร1) 09:33:00 - 20 ส.ค. 2563
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไตรมาส3) 13:36:00 - 18 มิ.ย. 2563
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3หน่วยงานมีการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563 (ไตรมาส3) 13:34:00 - 18 มิ.ย. 2563
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 ส่วนที่3 หลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่ายฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ไตรมาส 3) 18:01:00 - 11 มิ.ย. 2563
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.2 เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีวงเงินสูงสุด ไตรมาส 3 ปีงบปร... 19:47:00 - 10 มิ.ย. 2563
17 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB 3 ข้อ 1.1เอกสารเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างฯ กรณีวงเงิน 5,000.-บาท ขึ้นไป ไตรม... 19:45:00 - 10 มิ.ย. 2563
18 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง EB2 รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2563(1 มีนาคม 2563 - 31 พฤ... 18:33:00 - 10 มิ.ย. 2563
19 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน เมษายน 2563 (สขร.1) 16:10:00 - 10 มิ.ย. 2563
20 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤษภาคม 2563 (สขร.1) 16:10:00 - 10 มิ.ย. 2563
21 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มีนาคม 2563 (สขร.1) 16:09:00 - 10 มิ.ย. 2563
22 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2563 10:45:00 - 22 ม.ย. 2563
23 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563 (สขร.1) 18:23:00 - 13 มี.ค. 2563
24 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หลักฐานชุดใบสำคัญเบิกจ่ายฯปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (ชุดจัดซื้อจัดจ้างไม่เกิน100,000บ... 13:42:00 - 28 ก.พ. 2563
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มกราคม 2563 (สขร.1) 16:46:00 - 24 ก.พ. 2563
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 (สขร.1) 16:32:00 - 24 ก.พ. 2563
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) 15:37:00 - 12 ธ.ค. 2562
28 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร.1) 15:36:00 - 12 ธ.ค. 2562
29 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) 15:36:00 - 12 ธ.ค. 2562
30 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1) 15:34:00 - 12 ธ.ค. 2562
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1) 11:31:00 - 09 ส.ค. 2562
32 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (สขร.1) 11:31:00 - 09 ส.ค. 2562
33 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 09:48:00 - 25 ก.ค 2562
34 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 21:41:00 - 20 มิ.ย. 2562
35 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (สขร.1) 15:15:00 - 14 มิ.ย. 2562
36 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 (สขร.1) 15:14:00 - 14 มิ.ย. 2562
37 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 (สขร.1) 15:14:00 - 14 มิ.ย. 2562
38 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) 15:07:00 - 12 มี.ค. 2562
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 (สขร.1) 14:57:00 - 12 มี.ค. 2562
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (สขร.1) 14:41:00 - 12 มี.ค. 2562
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุ... 13:28:00 - 25 ธ.ค. 2561
42 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแล... 13:33:00 - 24 ธ.ค. 2561
43 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2562 14:38:00 - 20 ธ.ค. 2561
44 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้... 14:22:00 - 20 ธ.ค. 2561
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10:03:00 - 20 ธ.ค. 2561
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.1) 09:36:00 - 20 ธ.ค. 2561
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (สขร.1) 14:02:00 - 04 ธ.ค. 2561
48 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย 15:04:00 - 29 พ.ย. 2561
49 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 14:46:00 - 09 พ.ย. 2561
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผล เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 15:27:00 - 22 ส.ค. 2561
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:26:00 - 04 ก.ค 2561
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:25:00 - 06 มิ.ย. 2561
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:21:00 - 03 พ.ค. 2561
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:19:00 - 05 ม.ย. 2561
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องนึ่ง 700 ลิตร 15:15:00 - 05 ก.พ. 2561
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 15:09:00 - 01 ก.พ. 2561
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด 15:08:00 - 01 ก.พ. 2561
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ชม. 118 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซิ้อสั่งจ้าง 15:06:00 - 01 ก.พ. 2561
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ 15:05:00 - 01 ก.พ. 2561
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะรถยนต์ toyota 14:51:00 - 25 ธ.ค. 2560
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ nisson 14:49:00 - 20 ธ.ค. 2560
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ 13:52:00 - 24 พ.ย. 2560
โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา