หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ประกาศ
 
ลำดับ ประเภทการประกาศ ชื่อประกาศ เวลา/วันที่โพส
1 . ประกาศทั่วไป EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในก... 19:29:00 - 16 ธ.ค. 2562
2 . ประกาศทั่วไป EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในก... 19:28:00 - 16 ธ.ค. 2562
3 . ประกาศทั่วไป EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในก... 19:26:00 - 16 ธ.ค. 2562
4 . ประกาศทั่วไป EB2 การกำหนดมาตรการ กลไก หรือการวางระบบในการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในก... 19:07:00 - 16 ธ.ค. 2562
5 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 16:08:00 - 13 ธ.ค. 2562
6 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 15:57:00 - 13 ธ.ค. 2562
7 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 15:52:00 - 13 ธ.ค. 2562
8 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 15:51:00 - 13 ธ.ค. 2562
9 . ประกาศทั่วไป EB3 การเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2563 15:43:00 - 13 ธ.ค. 2562
10 . ประกาศทั่วไป EB1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2562 15:27:00 - 13 ธ.ค. 2562
11 . ประกาศทั่วไป EB1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2562 15:01:00 - 13 ธ.ค. 2562
12 . ประกาศทั่วไป EB1การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าประจำปี 2562 14:58:00 - 13 ธ.ค. 2562
13 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 (สขร.1) 15:37:00 - 12 ธ.ค. 2562
14 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 (สขร.1) 15:36:00 - 12 ธ.ค. 2562
15 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม 2562 (สขร.1) 15:36:00 - 12 ธ.ค. 2562
16 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน สิงหาคม 2562 (สขร.1) 15:34:00 - 12 ธ.ค. 2562
17 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ข... 11:01:00 - 23 ก.ย. 2562
18 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งพนักงานบริการ(ขั... 16:01:00 - 17 ก.ย. 2562
19 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน มิถุนายน 2562 15:04:00 - 09 ส.ค. 2562
20 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน เมษายน 2562 15:03:00 - 09 ส.ค. 2562
21 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน พฤษภาคม 2562 15:03:00 - 09 ส.ค. 2562
22 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด เดือน มีนาคม 2562 14:49:00 - 09 ส.ค. 2562
23 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนทั่วไปรอบ6เดือน (มีนาคม 2562-กรกฎาคม 2562... 13:34:00 - 09 ส.ค. 2562
24 . ประกาศทั่วไป รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องการทุจริตประพฤติมิชอบ รอบ6เดือน (มีนาคม 2562-กรกฎา... 13:32:00 - 09 ส.ค. 2562
25 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 (สขร.1) 11:31:00 - 09 ส.ค. 2562
26 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน กรกฏาคม 2562 (สขร.1) 11:31:00 - 09 ส.ค. 2562
27 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ 09:48:00 - 25 ก.ค 2562
28 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศโรงพยาบาลสะเมิง รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินบัญช... 16:27:00 - 03 ก.ค 2562
29 . ประกาศทั่วไป นโยบายของผู้บริหารโรงพยาบาลสะเมิง 13:24:00 - 21 มิ.ย. 2562
30 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาร... 13:04:00 - 21 มิ.ย. 2562
31 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561 21:41:00 - 20 มิ.ย. 2562
32 . ประกาศทั่วไป รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียน 21:32:00 - 20 มิ.ย. 2562
33 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธาร... 20:35:00 - 18 มิ.ย. 2562
34 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด กุมภาพันธ์ 2562.pdf 15:09:00 - 15 มิ.ย. 2562
35 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด ธันวาคม 2561.pdf 15:05:00 - 15 มิ.ย. 2562
36 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด มกราคม 2562.pdf 15:05:00 - 15 มิ.ย. 2562
37 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวด พฤศจิกายน 2561.pdf 15:02:00 - 15 มิ.ย. 2562
38 . ประกาศทั่วไป รายงานติดตามการใช้จ่ายตามแผนประจำปีงบประมาณ 2562 งวดตุลาคม 2561.pdf 15:01:00 - 15 มิ.ย. 2562
39 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 (สขร.1) 15:15:00 - 14 มิ.ย. 2562
40 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 (สขร.1) 15:14:00 - 14 มิ.ย. 2562
41 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 (สขร.1) 15:14:00 - 14 มิ.ย. 2562
42 . ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลสะเมิง ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข ... 10:23:00 - 04 มิ.ย. 2562
43 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 3 อัตรา ตั้งแต่ว... 19:03:00 - 28 มี.ค. 2562
44 . ประกาศทั่วไป คำประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance โรงพยาบาลสะเมิง ปีงบประม... 10:43:00 - 13 มี.ค. 2562
45 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 (สขร.1) 15:07:00 - 12 มี.ค. 2562
46 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 (สขร.1) 14:57:00 - 12 มี.ค. 2562
47 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 (สขร.1) 14:41:00 - 12 มี.ค. 2562
48 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผ้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรจ้างเหมาบริการ โรงพยาบาลสะเมิง 14:41:00 - 08 มี.ค. 2562
49 . ประกาศรับสมัครงาน ประกาศรับสมัครงาน 09:54:00 - 01 มี.ค. 2562
50 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ขออนุญาตเผยแพร่ประกาศสำนักปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุ... 13:28:00 - 25 ธ.ค. 2561
51 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่กรอบแนวทางการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างแล... 13:33:00 - 24 ธ.ค. 2561
52 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาส 1/2562 14:38:00 - 20 ธ.ค. 2561
53 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินการ การป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้... 14:22:00 - 20 ธ.ค. 2561
54 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 10:03:00 - 20 ธ.ค. 2561
55 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 (สขร.1) 09:36:00 - 20 ธ.ค. 2561
56 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 (สขร.1) 14:02:00 - 04 ธ.ค. 2561
57 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาเช็คระบบบำบัดน้ำเสีย 15:04:00 - 29 พ.ย. 2561
58 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 14:46:00 - 09 พ.ย. 2561
59 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานสรุปผลและวิเคราะห์ผล เรื่องร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง 15:27:00 - 22 ส.ค. 2561
60 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:26:00 - 04 ก.ค 2561
61 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:25:00 - 06 มิ.ย. 2561
62 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:21:00 - 03 พ.ค. 2561
63 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๑ (สขร.1) 15:19:00 - 05 ม.ย. 2561
64 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคา จัดซื้อเครื่องนึ่ง 700 ลิตร 15:15:00 - 05 ก.พ. 2561
65 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 15:09:00 - 01 ก.พ. 2561
66 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกวดราคาจ้าง จ้างเหมาทำความสะอาด 15:08:00 - 01 ก.พ. 2561
67 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ที่ ชม. 118 รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซิ้อสั่งจ้าง 15:06:00 - 01 ก.พ. 2561
68 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขฯ 15:05:00 - 01 ก.พ. 2561
69 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมยานพาหนะรถยนต์ toyota 14:51:00 - 25 ธ.ค. 2560
70 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จ้างเหมาซ่อมแซมยานพาหนะรถยนต์ nisson 14:49:00 - 20 ธ.ค. 2560
71 . ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง จัดซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ด้วยไอน้ำ 13:52:00 - 24 พ.ย. 2560
โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา
 HosThai.com