หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ตรวจเยี่ยมชาวบ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ตรวจเยี่ยมชาวบ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
นายโรงพยาบาล สะเมิง
โพสต์เมื่อ 10 พ.ค. 2562

โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา