หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ออกให้ความรู้ แจก N 95 บ้านกองขากน้อย หมู่ 8ต.สะเมิงใต้ พบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบหมอกควัน นายปั๋น บุญมาลา นอนป่วย หายใจขัด สั้น ไม่เต็มปอด ซึมลง
ออกให้ความรู้ แจก N 95 บ้านกองขากน้อย หมู่ 8ต.สะเมิงใต้ พบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบหมอกควัน นายปั๋น บุญมาลา นอนป่วย หายใจขัด สั้น ไม่เต็มปอด ซึมลง
นายโรงพยาบาล สะเมิง
โพสต์เมื่อ 01 ม.ย. 2562

โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา