หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

ประกาศโรงพยาบาลสะเมิง
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเมิงประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตในการประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลสะเมิง
รับขอบริจาค จากท่าน พระมงคล บำรุงทอง
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ตรวจเยี่ยมชาวบ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ทีมจิตอาสาร่วมกันแจกหน้ากาก N95 แก่ประชาชนบ้านน้ำรินค่ะ
วันนี้กลุ่มงาน วคช และกลุ่มงานทันตกรรม ร่วมกับ อสม หมู่ที่1บ้านแม่สาบ ร่วมกันทำกิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและตรวจสุขภาพฟันแด่พระสงฆ์วัดแม่สาบเหนือ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ครับ
ออกให้ความรู้ แจก N 95 บ้านกองขากน้อย หมู่ 8ต.สะเมิงใต้ พบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบหมอกควัน นายปั๋น บุญมาลา นอนป่วย หายใจขัด สั้น ไม่เต็มปอด ซึมลง
ข่าว ThaiPBS
วันนี้มีผู้ใจบุณ คุณเอก สถาพร จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้บริจาค N95 สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ให้แจกจ่าย เพิ่มเติมครับ
รพ.สะเมิง ได้รับเครื่องฟอกอากาศจำนวน 4 เครื่อง จาก คุณณรงค์ บ.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ ขอขอบคุณครับ
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ได้สนับสนุนรถฉีดฝอยละอองนำ้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น และลดปริมาณหมอกควันรอบๆตึกผู้ป่วย รพ.สะเมิง Safety zone ผู้ป่วยที่เข้ามารักษาสุขภาพไม่แข็งแรงอยู่แล้ว ในบ่ายนี้อีกรอบครับ
ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ ขุนขานหลวง และ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ บ้านปางขุม โดยมูลนิธิ พอ.สว
ร่วมรณรงค์ป้องกันผลกระทบจากหมอกควันไฟป่ากับทีมอำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สสอ.สะเมิง
ผอ.สมมิตร รับมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับคลีนิคพิเศษ จากท่านพระครูวัดแม่สาบเหนือ
เช้านี้กลุ่มงาน วคช.ได้ทำการแจก mask และให้สุขศึกษากับผู้มารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอกครับ
ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอสะเมิงและกิ่งกาชาดอำเภอสะเมิงที่ได้อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาด้านทันตกรรมของผู้ป่วยชื่อ นายมนัญชัย คอแอะ
เมื่อปัญหาหมอกควันมีผลกระทบกับผู้ป่วยโดยเฉพาะกับบางกลุ่มบางคนที่พวกเขาไม่อาจพูดหรือร้องเรียนใครได้ เราฐานะที่เจอคนไข้กลุ่มนี้เป็นด่านแรกจึงต้องลุกขึ้นมาพูดหรือร้องเรียนแทนพวกเขา
ท่านนายอำเภอ พร้อมผอ.รพ สะเมิง สาธารณสุขอำเภอสะเมิง ได้มอบห้องน้ำห้องนอนให้น้องธิดา ผู้พิการบ้านแม่จุม ต.ยั้งเมิน เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขอขอบพระคุณแทนน้องและครอบครัวครับ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเมิง ประกาศเจตนารมณ์ คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต Zero Tolerance พร้อมคณะกรรมการบริหาร โรงพยาบาละเมิง วันที่ 28 ธันวาคม 2561
ออกหน่อยแพทย์ พอ.ส.ว โรงพยาบาลสะเมิง
หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา