หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
ข่าว/กิจกรรม
 
 

ขอขอบคุณ ผู้ใจบุญ​จากบ้านแม่สาบ​ มาบริจาค​แพมเพิร์สให้​ รพ.สะเมิง​
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเมิง ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านทุจริต
เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ที่ว่าการอำเภอสะเมิง และศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
ตรวจเยี่ยมชาวบ้าน ให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก
ทีมจิตอาสาร่วมกันแจกหน้ากาก N95 แก่ประชาชนบ้านน้ำรินค่ะ
วันนี้กลุ่มงาน วคช และกลุ่มงานทันตกรรม ร่วมกับ อสม หมู่ที่1บ้านแม่สาบ ร่วมกันทำกิจกรรมคัดกรองสุขภาพเบื้องต้นและตรวจสุขภาพฟันแด่พระสงฆ์วัดแม่สาบเหนือ เพื่อเทิดไท้องค์ราชัน ครับ
ออกให้ความรู้ แจก N 95 บ้านกองขากน้อย หมู่ 8ต.สะเมิงใต้ พบผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบหมอกควัน นายปั๋น บุญมาลา นอนป่วย หายใจขัด สั้น ไม่เต็มปอด ซึมลง
ข่าว ThaiPBS
วันนี้มีผู้ใจบุณ คุณเอก สถาพร จากจังหวัดเชียงใหม่ ได้บริจาค N95 สำหรับเด็กและผู้ใหญ่ ให้แจกจ่าย เพิ่มเติมครับ
รพ.สะเมิง ได้รับเครื่องฟอกอากาศจำนวน 4 เครื่อง จาก คุณณรงค์ บ.เจริญมอเตอร์ เชียงใหม่ ขอขอบคุณครับ
เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ ได้สนับสนุนรถฉีดฝอยละอองนำ้เพื่อเพิ่มความชุ่มชื่น และลดปริมาณหมอกควันรอบๆตึกผู้ป่วย รพ.สะเมิง Safety zone ผู้ป่วยที่เข้ามารักษาสุขภาพไม่แข็งแรงอยู่แล้ว ในบ่ายนี้อีกรอบครับ
ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ ขุนขานหลวง และ ออกหน่วยทันตกรรมเคลื่อนที่ ณ บ้านปางขุม โดยมูลนิธิ พอ.สว
ร่วมรณรงค์ป้องกันผลกระทบจากหมอกควันไฟป่ากับทีมอำเภอสะเมิง เทศบาลตำบลสะเมิงใต้ สสอ.สะเมิง
ผอ.สมมิตร รับมอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับคลีนิคพิเศษ จากท่านพระครูวัดแม่สาบเหนือ
เช้านี้กลุ่มงาน วคช.ได้ทำการแจก mask และให้สุขศึกษากับผู้มารับบริการที่ตึกผู้ป่วยนอกครับ
ขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอสะเมิงและกิ่งกาชาดอำเภอสะเมิงที่ได้อนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับการรักษาด้านทันตกรรมของผู้ป่วยชื่อ นายมนัญชัย คอแอะ
เมื่อปัญหาหมอกควันมีผลกระทบกับผู้ป่วยโดยเฉพาะกับบางกลุ่มบางคนที่พวกเขาไม่อาจพูดหรือร้องเรียนใครได้ เราฐานะที่เจอคนไข้กลุ่มนี้เป็นด่านแรกจึงต้องลุกขึ้นมาพูดหรือร้องเรียนแทนพวกเขา
ท่านนายอำเภอ พร้อมผอ.รพ สะเมิง สาธารณสุขอำเภอสะเมิง ได้มอบห้องน้ำห้องนอนให้น้องธิดา ผู้พิการบ้านแม่จุม ต.ยั้งเมิน เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ขอขอบพระคุณแทนน้องและครอบครัวครับ
ออกหน่อยแพทย์ พอ.ส.ว โรงพยาบาลสะเมิง
หน่วยแพทย์จิตอาสาเฉพาะกิจ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน ฟุตบอลKUBETthaibet55 betderjqk41 jqk44
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา