หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
EB14 ประกาศผลการปฏิบัติราชการในระดับดีเด่นและดีมาก รอบ1 (1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562) ปีงบประมาณ 2562 ของข้าราชการและขออนุญาตประกาศเผยแพร่บนเว็บไซด์ ของโรงพยาบาลสะเมิง
ไฟล์แนบ    eb14-2(16-8-62)_11124_5d564fc05128e.pdf

โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา
 HosThai.com