หน้าแรก
เกี่ยวกับหน่วยงาน
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
                                   
97726f86471202bef1c85809641fa62f.jpg
db597b2945ba587430f15f4c59b9d340.jpgประกาศในหน่วยงาน ทั้งหมด   
     ยังไม่มีประกาศ


ประกาศทั่วไป ทั้งหมด   

22 ส.ค. 2562

16 ส.ค. 2562

16 ส.ค. 2562

16 ส.ค. 2562

12 ส.ค. 2562


ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งหมด   

09 ส.ค. 2562

09 ส.ค. 2562

25 ก.ค 2562

20 มิ.ย. 2562

14 มิ.ย. 2562


ประกาศรับสมัครงาน ทั้งหมด   

23 ก.ย. 2562

17 ก.ย. 2562

19 ก.ค 2562

15 ก.ค 2562

03 ก.ค 2562

                                      แผนที่โรงพยาบาลสะเมิงนพ.สมมิตร สิงห์ใจ
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสะเมิง
ข่าว/กิจกรรม
ประกาศ
วีดีทัศน์
HDC เชียงใหม่
สสจ.จังหวัดเชียงใหม่
ดัชนีคุณภาพอากาศ
รับการร้องเรียน
ITA รพ.สะเมิง
 

 หน่วยงานในเขตอำเภอ
  00536 - สสอ.สะเมิง
  10289 - สสช.บ้านแม่ลานคำ
  05892 - รพ.สต.บ้านป่าลาน
  05893 - โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านป้อก
  05894 - รพ.สต.แม่สาบ
  05895 - รพ.สต.แม่สาบ
  05896 - รพ.สต.บ่อแก้ว
  05897 - รพ.สต.ยั้งเมิน


 หน่วยงานภายในจังหวัด
  สนง.สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
  รพช.เทพรัตนเวชชานุกูล
  รพช.เชียงดาว
  รพช.ดอยสะเก็ด
  รพช.แม่แตง
  รพช.สะเมิง
  รพช.แม่อาย
  รพช.พร้าว
  รพช.สันป่าตอง
  รพช.สันกำแพง
  รพช.สันทราย
  รพช.หางดง
  รพช.ฮอด
  รพช.ดอยเต่า
  รพช.อมก๋อย
  รพช.สารภี
  รพช.เวียงแหง
  รพ.ไชยปราการ
  รพช.แม่วาง
  รพช.แม่ออน
  รพช.วัดจันทร์
วีดีทัศน์ ทั้งหมด   


โรงพยาบาลสะเมิง หมู่ 10 ต.สะเมิงใต้ อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่
E-mail : samoenghospital11124@hotmail.com โทร 053-487124-5 โทรสาร 053-487120
เข้าชมแล้วทั้งหมด 0 ครั้ง
ผู้ชมออนไลน์ 0 คน
ADMIN : กฤษฎา คำปัญญา
 HosThai.com